O autorze
Jacek Dubois – adwokat specjalizujący się w prawie karnym. W chwilach wolnych pisarz.

Krzysztof Stępiński – z wyboru sędzia (1974-1983). Od trzydziestu lat adwokat. W wolnych chwilach kibicuje Legii Warszawa.

Mecenas Giertych na trampolinie.

Z fecebooka mecenasa Romana Giertycha, można dowiedzieć się, że – dzięki niemu -adwokatura wypowiedziała się przeciwko bezprawiu. Na tę pochwałę warszawscy adwokaci zasłużyli sobie przegłosowawszy na sobotnim Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie uchwałę, której projekt zgłosił mec. Giertych, będącą apelem do profesjonalnych pełnomocników procesowych, aby w każdym postępowaniu składali wnioski o wyłączenie z orzekania osób, które zostały powołane jako sędziowie przy udziale nielegalnie wybranej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Zdaniem mec. Giertycha takie działanie uniemożliwi przejęcie przez PiS wymiaru sprawiedliwości, bo – co zdaje się sugerować mec. Giertych - wnioski o wyłączenie będą rozpatrywane przez „starych sędziów”, którzy będą wyłączać „nowych”, co unicestwi niecne zamiary PiS wobec sądów niemal w zalążku. Uchwała była głosowana przy prawie pustej sali, bo quorum na zgromadzeniach od lat nie jest wymagane. Jesteśmy zdania, że podejmując powyższą uchwałę warszawska adwokatura nie wykazała się roztropnością.

Sposób myślenia mec. Giertycha jest następujący. Adwokaci ślubują przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniać porządek prawny RP. Jeśli zatem KRS w nowym składzie, jest organem niekonstytucyjnym, to nie mógł przedstawiać Prezydentowi RP kandydatów na sędziów. Zatem „sędziowie” wybrani niezgodnie z prawem i nie powinni orzekać, więc należy składać wnioski o ich wyłączenie. Podobnie jak mec. Giertych uważamy, że nowelizacja ustawy o KRS jest niekonstytucyjna, a sprawa jest tak oczywista, że nie wymaga komentarza.

Ale w tym miejscu nasza i mec. Giertycha drogi rozchodzą się. Zacznijmy od argumentu etycznego. By dojść do zawodu sędziowskiego trzeba skończyć prawnicze studia, a następnie sędziowską aplikację i zdać egzamin. Bardzo zresztą trudny. Dla wielu młodych ludzi ten wspaniały zawód jest życiowym marzeniem. Przygotowywali się do niego latami i nie jest ich winą, że nominacja zbiegła się w czasie z naruszeniem Konstytucji przez większość sejmową. Podważanie kwalifikacji tych osób na samym początku ich życiowej drogi to zagranie nie fair.


Ale pies pogrzebany jest gdzie indziej. Rolą adwokata jest świadczenie pomocy prawnej. Świadcząc ją, adwokat musi dbać o interes klienta i nie może podlegać żadnym wpływom, także w zakresie strategii procesowej, ponieważ jedynymi ograniczeniami są prawo, zasady etyki i zdrowy rozsądek, a także znajomość akt sprawy. O wyłączeniu sędziego decydują sprawy merytoryczne, a nie zapatrywania polityczne.

Instytucję wyłączenia sędziego znajdziemy we wszystkich ustawach procesowych. Tylko od adwokata zależy, czy – dysponując określoną wiedzą o przyczynach wyłączenia sędziego – złoży stosowny wniosek, który każdorazowo wymaga logicznego i udokumentowanego uzasadnienia. Rzecz w tym, że podejmując taką decyzję adwokat zawsze musi kierować się wyłącznie interesem klienta, zostawiając politykę na boku (np. jeśli w sprawie aresztanckiej zostanie zgłoszony bezzasadny wniosek o wyłączenie sędziego, klient posiedzi dłużej, aż sąd rozpozna wniosek!). Dlatego uchwała obligująca warszawskich adwokatów do składania wniosków o wyłączanie „nowych sędziów” w myśl zasady „jak leci”, jest przez nas odbierana jako nawoływanie do działań, które nie leżą w interesie klientów.

Źle się stało, bo uchwała stawia adwokatów przed wyborem – lojalność wobec uchwał samorządu czy dbałość o interes klienta. Pachnie grecką tragedią, bo wielu mądrych adwokatów – licząc na uchylenie niefortunnej uchwały, dzięki której chwilowe notowania polityczne mec. Giertycha podskoczą – postawi na zdrowy rozsądek i zasady etyki.

Dubois& Stępiński

PS. Mec. Giertych zbałamucił na odległość, bo nawet nie wziął udziału w zgromadzeniu.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...